Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/22-01/21

URBROJ:     2198/01- 5-22-6

Zadar,          17.lipnja 2022. godine

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –Područni ured Zadar   dana  31.svibnja  2022. godine,  objavljen je  oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao na radno mjesto:

  • Administrativni tajnik 1 izvršitelj/ica

 Rok za podnošenje prijava na oglas   bio je do  09.lipnja 2022.godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa  poziva kandidate prijavljene na oglas  koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se  održati 24.lipnja 2022. godine  dana  s početkom u 11.15 sati u Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidat koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa (nema oglasom priloženu dokumentaciju) obaviješten je  o razlozima neudovoljavanja pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim oglas.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

 Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa