Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/22-01/20

URBROJ:     2198/01- 5-22-4

Zadar,          17.lipnja 2022. godine

 U „Narodnim  novinama“ br.60/2022  dana  01.lipnja  2022. godine,  objavljen je  javni natječaj za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

 Viši stručni suradnik za građenje I - za građenje 1 izvršitelj/ica

 Rok za podnošenje prijava na javni natječaj   bio je do  09.lipnja 2022.godine.

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  poziva kandidate prijavljene na javni natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju  koje će se  održati dana 24.lipnja 2022.godine  s početkom u 10, 15 sati u Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj   i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

 Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja