Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/22-01/15

URBROJ:     2198/01- 8-22-4

Zadar,          12.svibnja 2022. godine

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar  dana  27.travnja  2022. godine,  objavljen je  oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za EU fondove na određeno vrijeme do okončanja projekta radi obavljanja privremenih  poslova u provedbi ITU mehanizma „Grad Zadar-ITU tehnička pomoć“

                 na  radno mjesto:SAVJETNIK   za provedbu  ITU mehanizma - 2 izvršitelja/ice.

 Služba se zasniva na  određeno vrijeme za vrijeme do okončanja projekta „Grad Zadar-ITU tehnička pomoć“, odnosno do 31.12.2023. godine.

 Rok za podnošenje prijava na oglas   bio je do  5.svibnja 2022.godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa   poziva kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa   da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se  održati  dana 19.svibnja 2022. godine  dana  s početkom u 9,00 sati u   Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku .

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

 Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa