Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:112-01/22-01/14

URBROJ: 2198/01- 9-22-4

Zadar, 10. svibnja 2022.

 Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11,  4/18 i  112/19 - u nastavku ZSN), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika I - komunalnog redara, na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša upućuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar  dana  27. travnja 2022. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto Viši stručni suradnik I - komunalni redar, na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

 Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 5. svibnja 2022. godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 20. svibnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Na pisano testiranje potrebno je donijeti kemijsku olovku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

 Ovaj poziv objavljuje se na WEB stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

 Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa