Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA: 112-01/22-01/12

URBROJ: 2198/01-6-22-4

Zadar, 27. travnja 2022. godine

 Sukladno članku 19. – 22. i 28. – 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19., u nastavku: ZSN), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom Grada Zadra upućuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

 Na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 04. travnja 2022. godine objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, odnosno prestanka njezine službe, u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom na radno mjesto viši savjetnik za poslove gospodarenja zemljištem (1 izvršitelj/ica).

 Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 12. travnja 2022. godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva sve prijavljene kandidate na oglas, budući svi ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 05. svibnja 2022. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa