Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/21-01/17

URBROJ:     2198/01- 7-21-6

Zadar,          20.prosinca   2021.godine

 U „Narodnim  novinama“ br.124/2021  dana  19.studenog 2021. godine,  objavljen je  javni natječaj za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za  gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka   na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

  • VIŠI STRUČNI SURADNIK II – za turizam, zaštitu potrošača i civilnu zaštitu  1 izvršitelj/ica

 Rok za podnošenje prijava na javni natječaj   bio je do  29.studenog 2021.godine.

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  poziva kandidate prijavljene na javni natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju

 koje će se  održati  dana  28.prosinca 2021.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

 Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i podrudnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (,,Narodne novine" broj 121/21) u službene prostorije Grada Zadra moguć je ulazak građanima (u ovom slučaju kandidatima koji imaju pravo sudjelovanja prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti) koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju (karton ili potvrda liječnika), preboljenju bolesti COVID-19 (potvrda liječnika) ili odgovarajući dokaz o negativnom testu na virus SARS-CoV-2 (PCR/BAT).

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku i masku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj   i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

 Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja