Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

 

KLASA: 112-01/21-01/06

URBROJ: 2198/01- 14-21-6

Zadar, 9. ožujka 2021. godine

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19  u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove Grada Zadra upućuje

 

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar, dana 23. veljače 2021. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove na određeno vrijeme radi zamjene odsutne službenice na određeno vrijeme, do povratka odsutne službenice, odnosno prestanka njene službe na radno mjesto:

  • REFERENT ZA OPĆE POSLOVE U PISARNICI - 1 izvršitelj/ica

 Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 16. ožujka 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

 Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima ne udovoljavanja telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21. stavak 1. ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku i masku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa