Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/21-01/01

URBROJ:     2198/01- 14-21-15

Zadar,          25. siječnja 2021. godine

 

Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19  u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove Grada Zadra upućuje

POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 Kod  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Podrućni ured Zadar,  dana 12. siječnja 2021. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove  na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova na radno mjesto:

  • REFERENT ZA OPĆE POSLOVE - 1 izvršitelj/ica

 Rok za prijave na oglas bio je do 20. siječnja 2021. godine.

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju

 koje će se održati dana 1. veljače 2021. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima ne udovoljavanja telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21. stavak 1. ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku i masku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na oglas i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.