Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/20-01/23

URBROJ:     2198/01- 11-20-12

Zadar,          5.studenog  2020.godine

 Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19  u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu oglasa  za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za odgoj i školstvo   Grada Zadra upućuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar,  dana 20.listopada 2020.godine  objavljen je  oglas  za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za  odgoj i školstvo na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao vezano za aktivnosti u provedbi programa  „Unaprijeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u sklopu  projekta „Mreža ZaDar-mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja“  na radno mjesto:

  • VIŠI STRUČNI SURADNIK II – za odgoj - 1 izvršitelj/ica

Povjerenstvo za provedbu oglasa  poziva kandidate prijavljene na oglas   koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa    da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju  koje će se  održati će dana  13. studenog  2020.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne  ispunjavaju formalne  uvjete iz oglasa  obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku i masku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj   i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa