Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/20-01/16

URBROJ:     2198/01- 13-20-8

Zadar,          22.srpnja  2020.godine

 Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19  u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu oglasa  za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za socijalu skrb i zdravstvo  Grada Zadra upućuje POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područni ured Grada Zadra  dana  13.srpnja 2020.godine objavljen je oglas   za prijam u službu na u Upravni odjel za socijalu skrb i zdravstvo  Grada Zadra na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova na aktivnostima vezanim uz upravljanje EU projektom "POKRET - Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada" na privremeno sistematizirano  radno mjesto:

 REFERENT U PROVEDBI PROJEKTA "POKRET –  Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada"  (1 izvršitelj/ica).

 Rok za podnošenje prijava na oglas  bio je do 21.srpnja 2020.godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa  poziva kandidate prijavljene na oglas   koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa    da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se  održati će dana  28. srpnja  2020.godine s početkom u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne  ispunjavaju formalne  uvjete iz oglasa  obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku i  zaštitnu masku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj   i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa