Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/20-01/06

URBROJ:     2198/01- 5-20-6

Zadar,          27.veljače 2020.godine

 Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19  u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra upućuje

 POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 U „Narodnim novinama“  br. 17/2020  dana  14.veljače 2020.godine objavljen je javni natječaj   za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo,  na radno mjesto referent za pripremu građevinskih i ostalih postupaka  1 izvršitelj/izvršiteljica.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj   bio je do 24.veljače 2020.godine.

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  poziva kandidate prijavljene na javni natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja   da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju  koje će se  održati će dana  4.ožujka 2020.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne  ispunjavaju formalne  uvjete iz javnog natječaja  obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj   i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja