Testiranje za radno mjesto

 

KLASA:112-01/19-01/58

URBROJ: 2198/01- 9-19-8

Zadar, 13. studenog 2019.

 Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Gradu Zadru, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša upućuje

 POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI( PISANO TESTIRANJE )

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar  dana  22. listopada 2019. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto viši stručni suradnik I, tehničkih znanosti - građevinarstvo  (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

 Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 30. listopada 2019. godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa  poziva kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati  dana 19. studenog 2019. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima neispunjavanja uvjeta pisanim putem.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa