Testiranje za radno mjesto

 

KLASA:       112-01/19-01/15

URBROJ:    2198/01- 14-19-5

Zadar,         11.  ožujka 2019.godine

 Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu oglasa  za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove,   na  radno mjesto vozača upućuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područni ured Zadar, dana  26.veljače 2019. godine objavljen je oglas   za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove,  na radno mjesto vozač  1 izvršitelj/izvršiteljica .

 Rok za podnošenje prijava na oglas  bio je do 6.ožujka  2019.godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa   poziva kandidate koji udovoljavaju formalnim uvjetima  oglasa  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se  održati će dana  18.ožujka  2019.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja pisanim putem i telefonom.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas   i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa