Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

 Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

na radno mjesto zamjenik pročelnika (1 izvršitelj/ica)

 KLASA:       112-01/18-01/39

URBROJ:    2198/01- 9-18-5

Zadar,         29.listopada  2018.godine

 Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša,  na radno mjesto zamjenik pročelnika - 1 izvršitelj/izvršiteljica  u p u ć u j e

 POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 U „Narodnim novinama“ br. 90/2018  dana  10.listopada  2018. godine objavljen je javni natječaj  za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša,  na radno mjesto zamjenik pročelnika (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, te  ispravak i dopuna javnog natječaja  objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 92/2018  dana  17.listopada  2018. godine,  uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 Rok za podnošenje prijava na natječaj bio je do dana  25.listopada    2018.godine.

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je da svi prijavljeni kandidati na natječaj  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja,  te sve kandidate poziva da  pristupe pisanom testiranju

 koje će se  održati dana  5.studenog   2018.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak pisanog testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja