Klasa:    112-01/12-01/16

Ur.broj; 2198/01-4-12-4

Zadar,    26. rujna   2012. godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  prijam u službu na određeno vrijeme  u Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja    Grada Zadra na radno mjesto  višeg stručnog suradnika II  ( 2izvršitelja, m/ž)  objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pisano testiranje će se održati dana  3. listopada   2012. godine   u 9, 00 sati u Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, te kemijsku olovku.

Testiranju mogu pristupiti svi kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na oglas.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. S  kandidatom koji  ostvari   najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju obaviti će se i intervju, a  o terminu intervjua  obavijestiti će ih nadležno Povjerenstvo, po obavljenom pisanom testiranju.

 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za  provedbu oglasa  na određeno vrijeme  u Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja    Grada Zadra.