Temeljem članka 17. i 20. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture ("Narodne novine" 31/94) Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, o b j a v l j u j e

POZIV

 za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi

Grada Zadra za 2015. godinu