Klasa:112-01/11-01/03

Ur.broj; 2198/01-4-11-4

Zadar,  02. svibnja   2011. godine.

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za  prijam u službu na određeno vrijeme(6 mjeseci) u Upravni odjel za provedbu dokumenta prostornog uređenja i građenja  Grada Zadra na radno mjesto savjetnika za lokacijske i ostale postupke  objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pisano testiranje će se održati dana 09. svibnja    2011. godine ( ponedjeljak   )  u 09, 00 sati u Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, te kemijsku olovku. Testiranju mogu pristupiti svi kandidati koji su podnijeli prijavu, a koji nisu dobili obavijest da to ne mogu učiniti jer ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa te ako su  im prijave nepotpune i nepravodobne.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na oglas. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10.S  kandidatom koji  ostvari   najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju obaviti će se i intervju, a  o terminu intervjua  obavijestiti će ih nadležno Povjerenstvo, po obavljenom pisanom testiranju.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnika da lokacijske i ostale postupke