KLASA: 112-01/14-01/09

URBROJ: 2198/01-9-14-8

Zadar, 22. travnja 2014. 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra na radno mjesto komunalni redar ( 6 izvršitelja ) na određeno vrijeme objavljuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

                                   ( PISANO TESTIRANJE )

 Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra na radno mjesto komunalni redar ( 6 izvršitelja ) na određeno vrijeme, a koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa da pristupe u utorak 29. travnja 2014. godine u 9,00 sati na pisano testiranje koje će se održati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1.

 

Kandidatima koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa poslana je pisana obavjest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na oglas.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti indentifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.                      

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na oglas.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.  

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja.

Po obavljenom pisanom testiranju Povjerenstvo će odrediti termin provođenja intervjua.           

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Zadra, na radno mjesto komunalni redar,  na određeno vrijeme.