Klasa:112-01/12-01/02

Ur.broj; 2198/01-10-12-3

Zadar,  30. ožujka  2012. godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za odgoj i školstvo  Grada Zadra na radno mjesto višeg stručnog suradnika II za odgoj i školstvo (1 izvršitelj/ica)   objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pisano testiranje će se održati dana  24. travnja 2012. godine   u 09, 00 sati u Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, te kemijsku olovku. Testiranju mogu pristupiti svi kandidati koji su podnijeli prijavu, a koji nisu dobili obavijest (telefonom ili pisanu) da to ne mogu učiniti jer ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa te ako su  im prijave nepotpune i nepravodobne.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na oglas. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. S  kandidatom koji  ostvari   najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na pisanom testiranju obaviti će se i intervju, a  o terminu intervjua  obavijestiti će ih nadležno Povjerenstvo, po obavljenom pisanom testiranju.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika II za školstvo na određeno  vrijeme