JAVNI POZIV za prijavu kandidata u svrhu zapošljavanja  pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama  osnovnih škola Grada Zadra   
JAVNI POZIV za prijavu kandidata u svrhu zapošljavanja  pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama  osnovnih škola Grada Zadra