JAVNI POZIV za prijavu predstavnika udruga
JAVNI POZIV za prijavu predstavnika udruga

Temeljem članka 27., stavka 2. te članka 34. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra („Glasnik Grada  Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-pročišćeni tekst, 6/17, 7/18-pročišćeni tekst, 3/21 i 6/22), Odbor za izbor i imenovanje objavljuje

 JAVNI POZIV za prijavu predstavnika udruga sa sljedećih područja:

  • Udruge koje se bave mladima (1)
  • Udruge s područja nezavisne scene (1)
  • Udruge iz spektra podrške i pomoći mladima (psihologija, pedagogija) (1)
  • Udruge s područja kulture (1)
  • Udruge s područja tehničke kulture / STEM područja (1)
  • Udruge s područja neformalnog obrazovanja (1)

za Radnu skupinu koja će zajednički pripremati prijedlog Statuta Centra za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade te gradonačelniku Grada Zadra predložiti vršitelja/vršiteljicu dužnosti Ustanove.

Mole se zainteresirane udruge i predstavnici udruga da do 16. studenog 2023. dostave zamolbu za sudjelovanjem u Radnoj skupini te prilože:

-            Životopis predstavnika Udruge

-            Reference Udruge koju predstavnik zastupa

Prijava se može podnijeti:

  1. na adresu: Grad Zadar, Odbor za izbor i imenovanja, Narodni trg 1, 23000 Zadar, s naznakom „Prijava za Javni poziv“
  2. Električnom poštom kao (skenirani) dokument u PDF formatu (kako bi bio vidljiv vlastoručni potpis kandidata) na e-mail ured.grada@grad-zadar.hr 

Po zaprimljenim prijavama Odbor za izbor i imenovanje s kandidatima će obaviti kratki intervju, te zatim donijeti prijedlog članova Gradskom vijeću Grada Zadra.