JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i  održivog poslovanja za 2018. godinu
JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2018. godinu

Na temelju članka 9. Programa  poticanju razvoja malog gospodarstva na području Grada Zadra ( KLASA:311-02/18-01/03; URBROJ:2198/01-2-18-2 od 13. rujna 2018. ) Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka

 JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i  održivog poslovanja za 2018. godinu

 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

Bespovratna novčana sredstva koja se dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de minimis potpore).