JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU GRADSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA
JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU GRADSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

Na temelju članka 3. Odluke o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (Glasnik Grada Zadra, broj: 4/16 – pročišćeni tekst) i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 372-01/16-01/03, URBROJ: 2198/01-2-17-6, dana 30. studenog 2017. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU GRADSKIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA