ISPRAVAK DIJELA JAVNOG NATJEČAJA
ISPRAVAK DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

KLASA:     112-01/20-01/08

URBROJ:  2198/01-5 -20 -5

Zadar,       2.ožujka  2020.godine

 U „Narodnim novinama“ br. 17/2020   dana  14.veljače 2020. godine  objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  na radno mjesto stručni suradnik za razrez komunalnog doprinosa   -  1 izvršitelj/ica, te Ispravak dijela javnog natječaja U „Narodnim novinama“ br. 22/2020   dana  28.veljače  2020. godine 

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Tekst ispravka natječaja  dostupan je ovdje dolje:__

 ISPRAVAK DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno  uređenje i graditeljstvo, na radno mjesto stručni suradnik za razrez komunalnog doprinosa  1 izvršitelj/ica, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 17/2020,   dana 14.veljače 2020.godine,   ispravlja se na način da se umjesto rečenice koja glasi:

»najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima« stavlja rečenica koja glasi: » najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima «.  U ostalom dijelu javni natječaj ostaje neizmijenjen“.

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave Ispravka dijela javnog natječaja u „Narodnim novinama“,    odnosno  do  9.ožujka 2020.godine.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA