Nagrada Grada Zadra za životno djelo

dr. ŠIME PERIČIĆ

Nagrada Grada Zadra

Turisthotel d.d. iz Zadra
Vjenceslav Jurin
Športsko-ribolovno društvo «Zubatac»
Dom za odrasle i psihički bolesne osobe iz Zadra
prim.dr.sc.med. Albino Jović

Grb Grada Zadra

Dubravko Milin
Tomislav Bašić i Petar Cupać, jedriličarski dvojac Klase 479
Udruga za šport i rekreaciju invalida Grada Zadra


Grb Grada Zadra odlukom Gradonačelnika - posmrtno

Nives Šimatović Predovan