Nagrada Grada Zadra za životno djelo

IVAN PAŠA

Nagrada Grada Zadra

Kazalište lutaka
Ivana Haberle
Edo Baričević

Grb Grada Zadra

Nikola Bašić
Tomislav Marijan Bilosnić


Grb Grada Zadra – odlukom Gradonačelnika

Antonio Mazzetta
Gradska glazba Zadar