Nagrada Grada Zadra za životno djelo

prof. ŠIME DUNATOV

Nagrada Grada Zadra

112. brigada HV
7. domobranska pukovnija
Tankerska plovidba
HEP-DP Elektra Zadar
Veslački klub Jadran

Grb Grada Zadra

brigadir Ante Gotovina
mješoviti odred mornaričkog pješaštva Ugljan-Dugi otok
stožer saniteta Sjev. Dalmacije
Ogranak Matice Hrvatske u Zadru
JP Čistoća
Romano Bajlo