Nagrada Grada Zadra za životno djelo

dr. ROMAN JELIĆ

Nagrada Grada Zadra

“Danilo Štampalija” Zadar
Mljekara Zadar
Kirurška služba Medicinskog centra Zadar
Folijaplast Zadar
Pogrebno društvo “Belafuža”

Grb Grada Zadra

112. brigada HV
MUP- Policijska uprava Zadar
Klub za podvodne aktivnosti Zadar
Odred naoružanih brodova
Služba motrenja i obavješćivanja
Centru za zaštitu od požara Zadar