NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA NA ADMINISTRATIVNOM PODRUČJU GRADA ZADRA ZA 2017. GODINU 

Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2017. godinu (datum objave 5. prosinca 2017.) POGLEDAJ NATJEČAJ 

Rezultati Natječaja POGLEDAJ ODLUKU

Rok za dostavu Zahtjeva za povrat uloženih sredstava s potrebnom dokumentacijom je 1. srpnja 2018. godine. ZAHTJEV

Korisnici sredstava su obvezni putem obrasca podnositi izvješće o potrošnji energenata jednom godišnje slijedećih 5 godina, do 1. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 
Prvo izvješće 
korisnici su dužni podnijeti do 1. travnja 2019. godine za 2018. godinuIZVJEŠĆE