OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA
OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra temeljem javnog natječaja (objavljen dana 13.prosinca 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj  148/2023) po prethodno provedenoj provjeri znanja i sposobnosti imenovana je Stefani Mikulec Perković, mag. oec. s početkom službe dana 27. veljače 2024. godine.