Testiranje za radno mjesto

KLASA: 112-01/19-01/35

URBROJ: 2198/01-9-19-4

Zadar, 15 svibnja 2019.

 Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra upućuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 Kod  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar, dana 6. svibnja 2019. godine objavljen je  oglas   za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto viši stručni suradnik II - za prometno  redarstvo  1 izvršitelj/ica.

 Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 14. svibnja 2019. godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati

dana 21. svibnja 2019. godine s početkom u 9,00 sati u Maloj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23 000 ZADAR.

 Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima neispunjavanja uvjeta pisanim putem i telefonskim pozivom.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa