Javni natječaji

Javni natječaji

JAVNI POZIV

Tekst poziva je u privitku.

Više

JAVNI POZIV

Tekst poziva je u privitku.

Više

JAVNI POZIV

Tekst poziva je u privitku.

Više

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

KLASA:     112-01/14-01/32

URBROJ;  2198/01-2-14- 4

Zadar,      11.prosinca 2014.godine

 

Sukladno članku 20.stavak 4.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  provedbu natječaja   za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto  pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i obrtništvo Grada Zadra  (1 izvršitelj/ica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Kandidati prijavljeni  na natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto  pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i obrtništvo Grada Zadra objavljen u „Narodnim novinama“ br.133/14  dana 14.studenog 2014.godine s istekom roka za prijave na natječaj  dana 24.studenog 2014.godine, pozivaju se  da pristupe pisanom  testiranju koje će se održati u četvrtak - dana 18.prosinca 2014.godine s početkom  u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Kandidatima  koji ne  udovoljavaju formalnim uvjetima iz natječaja  poslana je  pisana obavijest o razlozima zbog kojih ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Kandidati koji pristupe pisanom testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na oglas i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Pisano  testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web- stranici Grada Zadra 2014.godine.

Vrijeme provođenja intervja s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja

Više

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA:     112-01/14-01/28

URBROJ;  2198/01-8-14-5

Zadar,      9.prosinca 2014.godine

 

Sukladno članku 20.stavak 4.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  provedbu natječaja   za prijam u službu na radno mjesto  višeg stručnog suradnika I za EU fondove  na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za EU fondove Grada Zadra  (1 izvršitelj/ica) objavljuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 Kandidati prijavljeni  na natječaj  za prijam u službu na radno mjesto  viši stručni suradnik I za EU fondove  u Upravnom odjelu za EU fondove Grada Zadra , objavljen u „Narodnim novinama“  br.133/14  dana 14.studenog 2014.godine s istekom roka za prijave na natječaj  dana 24.studenog 2014.godine, pozivaju se  da pristupe pisanom  testiranju koje će se održati dana   16.prosinca   2014.godine s početkom  u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Kandidatima  koji ne  udovoljavaju formalnim uvjetima iz natječaja  poslana je  pisana obavijest o razlozima zbog kojih ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Kandidati koji pristupe pisanom testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na oglas i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Pisano  testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web- stranici Grada Zadra 2014.godine

Vrijeme provođenja intervja s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

 Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Više