Važni dokumenti


JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja je u privitku.

Natječaj za zakup zemljišta

Natječaj-zakup javne površine


JAVNI POZIV

Tekst poziva je u privitku.

Javna rasprava- DPU Vrilo

  Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa:350-01/15-01/04, Ur.broj: 2198/01-2-15-7 Upravni odjel za...1 2 3 4 5 6