Javni natječaji

Javni natječaji

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika

Tekst poziva je u privitku.

Više

JAVNI POZIV za prijavu kandidata u svrhu zapošljavanja osobnih pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama osnovnih škola Grada Zadra

Tekst poziva je u privitku.

Više

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA:     112-01/14-01/21

URBROJ;  2198/01-11-14-5

Zadar,      22.srpnja  2014.godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu  za  provedbu oglasa za prijam u službuna radno mjesto savjetnika za naplatu poreza i potraživanja  u Upravnom odjelu za financije  Grada Zadra na određeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na oglas za prijam u službu na  radno mjesto savjetnika za naplatu poreza i potraživanja  u Upravnom odjelu za financije  Grada Zadra na određeno vrijeme, a koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa   da pristupe u ponedjeljak 28. srpnja 2014.godine u 12 sati na pisano testiranje koje će se održati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1. Kandidatima  koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa ostavljena je pisana obavijest  o razlozima  zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na oglas.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja.

Po obavljenom pisanom testiranju Povjerenstvo će odrediti termin provođenja intervjua.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za  provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto savjetnika za naplatu poreza i potraživanja  u Upravnom odjelu za financije  Grada Zadra na određeno vrijeme

 

 

Više

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (2)

KLASA:     112-01/14-01/14

URBROJ;  2198/01-3-14-5

Zadar,       21.srpnja  2014.godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu  za  provedbu oglasa na radno mjesto  zamjenika pročelnice Ureda Grada Grada Zadra  (1 izvršitelj/ica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj  za prijam u službu na radno mjesto  zamjenika pročelnice Ureda Grada Grada Zadra na  neodređeno vrijeme -a koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja  da pristupe u ponedjeljak 28.srpnja    2014.godine u 9,00 sati na pisano testiranje koje će se održati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1. Kandidatima  koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja  dostavljena je pisana obavijest  o razlozima  zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja.

Po obavljenom pisanom testiranju Povjerenstvo će odrediti termin provođenja intervjua.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

Povjerenstvo za  provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto zamjenika pročelnice Ureda Grada Grada Zadra na neodređeno vrijeme 

Više

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA:     112-01/14-01/20

URBROJ;  2198/01-5-14-5

Zadar,      21.srpnja  2014.godine

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu  za  provedbu natječaja  na radno mjesto vježbenika –viši referent u Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  Grada Zadra na određeno vrijeme -12 mjeseci (1 izvršitelj/ica) objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj  za prijam u službu na radno mjesto  vježbenika –viši referent u Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  Grada Zadra na određeno vrijeme -12 mjeseci , a koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja  da pristupe u utorak 29.srpnja    2014.godine u 9,00 sati na pisano testiranje koje će se održati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1. Kandidatima  koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja  dostavljena je pisana obavijest  o razlozima  zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Smatra se da je kandidat koji se  navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz svakog dijela provjere znanja.

Po obavljenom pisanom testiranju Povjerenstvo će odrediti termin provođenja intervjua.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za  provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto vježbenika –viši referent u Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  Grada Zadra na određeno vrijeme -12 mjeseci 

Više