Testiranje za radno njesto
Testiranje za radno njesto

KLASA:        112-01/24-01/26

URBROJ:     2198/01- 2-24-4

Zadar,          10. lipnja  2024. godine

 U „Narodnim  novinama“ br. 64/2024  dana  29. svibnja 2024. godine,  objavljen  je  javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju 12 mjeseci za osposobljavanje na radno mjesto viši referent za opće poslove pisarnice ( 1 izvršitelj/ica)

  Rok za podnošenje prijava na javni natječaj   bio je do  6. lipnja  2024. godine.

 Svi prijavljeni kandidati na javni natječaj podnijeli su pravodobnu i urednu prijavu i   ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, te ih  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  poziva da  temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se  održati dana 17. lipnja  2024. godine   s početkom u 9,00 sati u  Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 Smatra se da je kandidat, ako se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na javni natječaj  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima  koji  ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).