Sukladno članku 19., 22. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto komunalni redar na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Zadra, objavljenom dana 5. travnja 2012. godine na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Zadar, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(pisano testiranje)

 

Pisano testiranje održati će se dana 20. travnja 2012. godine (petak) u 9,00 sati  u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, I kat.

 

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Testiranju mogu pristupiti svi kandidati koji su podnijeli prijavu, a koji nisu dobili obavijest da to ne mogu učiniti jer ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa te ako su  im prijave nepotpune i nepravodobne.

Smatra se da je kandidat  koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

S kandidatima  koji ostvare najmanje 50 i više % od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju obavit će se intervju, a o danu i vremenu  intervjua  obavijestiti će ih nadležno Povjerenstvo.

 

Ovaj poziv objavljen je na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

 

 

Zadar, 13. travnja 2012.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

za radno mjesto komunalnog redara