ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

 

Klasa: 112-02/23-01/48

Urbroj: 2198/1-2-24-4 od 15. I. 2024. (275)

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.) gradonačelnik Grada Zadra donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

I.

Poništava se javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra (1 izvršitelj/izvršiteljica), služba na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca (klasa: 112-02/23-01/48, urbroj: 2198/1-2-23-1) objavljen 13. 12. 2023. godine u Narodnim novinama broj 148/23 i na web-stranici Grada Zadra www.grad-zadar.hr.

II.

Ova odluka o poništenju bit će objavljena u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Grada Zadra.

III.

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Grad Zadar