OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA
OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

U Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša  Grada Zadra na radno mjesto komunalni redar po  natječajnom postupku  i po prethodno provedenoj provjeri znanja i sposobnosti,  za prijam u službu na neodređeno vrijeme izabran je kandidat Nikola Perović, srednja stručna sprema, prehrambena struka.