Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima za 2021. godinu
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima za 2021. godinu

Na temelju članka 17. Programa dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima (KLASA: 311-01/21-01/09, URBROJ: 2198/01-2-21-2 od 15. listopada 2021. godine), Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka dana 4. studenog 2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima za 2021. godinu.