Grad Zadar dobio posebno priznanje Europske komisije za sudjelovanje u projektu EU Cities Adapt
Grad Zadar dobio posebno priznanje Europske komisije za sudjelovanje u projektu EU Cities Adapt

Pod vodstvom Matka Segarića, pročelnika Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, uspješno je proveden prvi europski projekt Grada Zadra, EU Cities Adapt. Grad Zadar je jedan od 21 gradova diljem Europe koji je odabran za sudjelovanje u projektu Europske komisije kojeg je provela DG CLIMA (Directorate-General for Climate Action - Glavna uprava za klimatska djelovanja Europske komisije), a ujedno je i jedini grad u Hrvatskoj koji je sudjelovao u ovom projektu. Ova nova inicijativa u trajanju od 1 i pol godine imala je za cilj osigurati jačanje kapaciteta i pomoć europskim gradovima u razvoju i provedbi strategije prilagodbe klimatskim promjenama, povezati gradove sa sličnim problemima vezanim za klimatske promjene te pružiti potporu (edukacije, razmjena iskustava i sl.) za izradu strategije prilagodbe na takve promjene, kao krajnjeg cilja.

Iz dugoročne perspektive, cilj projekta bila je kontinuirana prilagodba na klimatske promjene u europskim gradovima podizanjem svijesti o značaju pripreme za klimatske promjene, omogućiti razmjenu znanja i dobrih praksi te razvoj alata i smjernica za prilagodbu gradova.

Zadar je bio uključen u podgrupu mediteranskih obalnih gradova zajedno s Barcelonom (Španjolska), Rotterdamom (Nizozemska), Almadom (Portugal), Burgasom (Bugarska), Anconom (Italija) i Gibraltarom (Gibraltar). Projekt je trajao od siječnja 2012. do lipnja 2013. godine u čijem sklopu je održan i program obuke u trajanju od osam mjeseci. Ukupna vrijednost projekta bila je 1.299.717,00 eura, a za provedbu aktivnosti za svaki od gradova alocirano je iz proračuna projekta 27.176,19 eura.

Grad Zadar dobio je priliku koristiti opsežni paket jačanja ljudskih kapaciteta koji mu je omogućio sudjelovanje u programu obuke provedenom od strane stručnih trenera i gradova koji su napredovali u procesu prilagodbe. Obuka je između ostalog obuhvaćala webinare, radionice, posjete ranjivim područjima u gradovima, posjete konzultanta odnosno ''trenera'' i razmjene iskustava s gradovima koji su napredovali u procesu prilagodbe, zatim pristup webportalu s alatima, vodičima i referentnoj knjižnici, kao i interaktivni kontakt članova na forumu.

U sklopu programa obuke krajem listopada održana je prva Radionica u Rotterdamu u Nizozemskoj, na kojoj su sudjelovale predstavnice Grada Zadra uključene u provedbu projekta, Žana Klarić, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ana Bajlo, savjetnica za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša.

U periodu od 4.-6. prosinca 2012. godine te 12.-13. veljače 2013. godine Grad Zadar je u sklopu sudjelovanja u projektu posjetila gđa Nikki Kent iz vodeće svjetske konzultantske tvrtke Ricardo-AEA Environment & Technology iz Velike Britanije, koja je odabrana kao konzultant odnosno ''trener'' Grada Zadra u provedbi projekta. Grad Zadar osnovao je i Radnu skupinu za prilagodbu klimatskim promjenama Grada Zadra. S tim u svezi Radna skupina za prilagodbu klimatskim promjenama pod vodstvom gđe Kent izradila je Viziju pripravnosti Grada Zadra na klimatske promjene i Akcijski plan za njezino ostvarenje.

Također od 19.-21. veljače 2013. godine u Anconi je održan 1. ''peer review'' posjet na kojem su sudjelovale predstavnice Grada Zadra uključene u provedbu projekta, a na kojem je svaki od gradova predstavio svoj napredak u procesu prilagodbe te su identificirane glavne barijere i izazovi kao i najznačajnija postignuća i faktori uspjeha.

Nadalje, u periodu od 7.- 8. svibnja 2013. godine održan je 2. ''peer review'' posjet u Gibraltaru na kojem su gradovi predstavili svoj daljnji napredak u provedbi projekta te razmijenili svoja iskustva.

Završna konferencija projekta održana je 3. lipnja 2013. godine u Bonnu na kojoj su svaki od 21 grada u obliku panel diskusije predstavili rezultate svog rada. Tom prilikom je svim uključenim gradovima i Gradu Zadru kao gradu pioniru uručeno posebno priznanje od strane Europske komisije. Na završnoj konferenciji sudjelovalo je više od 150 sudionika kako iz Europe tako i izvan europskih granica.

Također tijekom trajanja projekta u izradi je bila i Europska strategija prilagodbe klimatskim promjenama, koja je usvojena u travnju 2013. godine, a u čijoj su izradi značajnu ulogu imali gradovi uključeni u ovaj projekt.

Ovaj projekt od iznimne je važnosti za Grad Zadar u smislu prilagodbe klimatskim promjenama, a također i povezivanja s ostalim europskim gradovima u pogledu daljnje suradnje na budućim europskim projektima.

Više o projektu i završnoj konferenciji može se doznati na web stranicama projekta Europske komisije te ICLEI (Local Governments for Sustainability – Lokalne uprave za održivost), kao i na stranicama Odsjeka za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Vezane fotografije

PRIZNANJE GRADU ZADRU PANEL DISKUSIJA NA ZAVRŠNOJ KONFERENCIJI U BONN-U