EU Cities Adapt
EU Cities Adapt

Trajanje projekta: siječanj 2012. - lipanj 2013.

Ukupna vrijednost: 1.299.717,00 €

Grad Zadar je jedan od 21 gradova diljem Europe koji je odabran za sudjelovanje u projektu Europske komisije ''EU Cities Adapt'', provedenog i financiranog od strane DG CLIMA (Directorate-General for Climate Action - Glavna uprava za klimatska djelovanja Europske komisije) u koordinaciji s Ricardo – AEA (vodeća svjetska konzultantska kuća za energiju i klimatske promjene, pružanje vizionarskih i integriranih okolišnih rješenja te razmjenu znanja, Velika Britanija) i ICLEI (Local Governments for Sustainability – Lokalne uprave za održivost) u partnerstvu s Arcadis-om (međunarodna kompanija za pružanje konzultantskih usluga, usluga projektiranja, inženjeringa i menadžmenta u područjima infrastrukture, vode, okoliša i zgradarstva, Nizozemska), Sveučilištem u Manchesteru (Velika Britanija), Adelphi research (vodeća savjetodavna grupa za analizu politike i strategije savjetovanja, Njemačka) i Alexander Ballard Ltd (strateško savjetovanje o klimatskim promjenama i drugim aspektima izazova održivosti okoliša, Velika Britanija).

Ova inicijativa u trajanju od 1 i pol godine imala je za cilj osigurati jačanje kapaciteta i pomoć europskim gradovima u razvoju i provedbi strategije prilagodbe klimatskim promjenama, povezati gradove sa sličnim problemima vezanim za klimatske promjene te pružiti potporu (edukacije, razmjena iskustava i sl.) za izradu strategije prilagodbe na takve promjene, kao krajnjeg cilja.

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

  • proširenje baze podataka o mogućim utjecajima klimatskih promjena s kojima se suočavaju gradovi i njihovoj sposobnosti da im se prilagode,
  • uključenje gradova diljem Europe, 
  • podizanje razine svijesti širom Europe o značaju pripreme za klimatske promjene u gradovima,podizanje razine svijesti širom Europe o značaju pripreme za klimatske promjene u gradovima,
  • jačanje kapaciteta za odabrane gradove, razmjenu znanja i dobrih praksi  među gradovima te dijeljenje naučenih lekcija, uključujući alate razvijene tijekom projekta i smjernice za gradove u prilagodbi.

Iz dugoročne perspektive, cilj je kontinuirana prilagodba na klimatske promjene u europskim gradovima podizanjem svijesti o značaju pripreme za klimatske promjene, omogućiti razmjenu znanja i dobrih praksi te razvoj alata i smjernica za prilagodbu gradova.

Zadar je bio uključen u podgrupu mediteranskih obalnih gradova zajedno s Barcelonom (Španjolska), Rotterdamom (Nizozemska), Almadom (Portugal), Burgasom (Bugarska), Anconom (Italija) i Gibraltarom (Gibraltar). Projekt je između ostalog uključivao i program obuke u trajanju od osam mjeseci. Ukupna vrijednost projekta bila je 1.299.717,00 €, a za provedbu aktivnosti za svaki od gradova alocirano je iz proračuna projekta 27.176,19 €.

Ovim projektom, Grad Zadar dobio je priliku koristiti opsežni paket jačanja ljudskih kapaciteta koji mu je omogućio sudjelovanje u programu obuke provedenom od strane stručnih ''trenera'' i gradova koji su napredovali u procesu prilagodbe. Obuka je između ostalog obuhvaćala webinare, radionice, posjete ranjivim područjima u gradovima, posjete konzultanta odnosno ''trenera'' i razmjene iskustava s gradovima koji su napredovali u procesu prilagodbe, zatim pristup webportalu s alatima, vodičima i referentnoj knjižnici, kao i interaktivni kontakt članova na forumu.

U sklopu programa obuke održani su i edukacijski webinari, a krajem listopada održana je prva Radionica u Rotterdamu u Nizozemskoj. 

U periodu od 4.-6. prosinca 2012. godine te 12.-13. veljače 2013. godine Grad Zadar je u sklopu sudjelovanja u projektu posjetila gđa Nikki Kent iz vodeće svjetske konzultantske tvrtke Ricardo-AEA Environment & Technology iz Velike Britanije, koja je odabrana kao konzultant odnosno ''trener'' Grada Zadra u provedbi projekta. Grad Zadar osnovao je i Radnu skupinu za prilagodbu klimatskim promjenama Grada Zadra. S tim u svezi, Radna skupina za prilagodbu klimatskim promjenama pod vodstvom gđe Kent izradila je Viziju pripravnosti Grada Zadra na klimatske promjene i Akcijski plan za njezino ostvarenje.

Također od 19.-21. veljače 2013. godine u Anconi je održan 1. ''peer review'' posjet, a u periodu od 7.-8. svibnja 2013. godine održan je 2. ''peer review'' posjet u Gibraltaru, na kojima su gradovi predstavili svoj napredak u provedbi projekta te razmijenili svoja iskustva.

Završna konferencija projekta održana je 3. lipnja 2013. godine u Bonnu na kojoj je svaki od 21 grada u obliku panel diskusije predstavio rezultate svog rada. Tom prilikom je svim uključenim gradovima i Gradu Zadru uručeno posebno priznanje od strane Europske komisije. Na završnoj konferenciji sudjelovalo je više od 150 sudionika kako iz Europe tako i izvan europskih granica.

Također tijekom trajanja projekta u izradi je bila i Europska strategija prilagodbe klimatskim promjenama, koja je usvojena u travnju 2013. godine, a u čijoj su izradi značajnu ulogu imali gradovi uključeni u ovaj projekt.

Ovaj projekt od iznimne je važnosti za Grad Zadar u smislu prilagodbe klimatskim promjenama, a također i povezivanja s ostalim europskim gradovima u pogledu daljnje suradnje na budućim europskim projektima.