Projekt ''EU cities adapt'
Projekt ''EU cities adapt'

Trajanje projekta: siječanj 2012.- lipanj 2013.

Ukupna vrijednost: 1.299.717,00 EUR

Grad Zadar je jedan od 21 grada diljem Europe koji je odabran za sudjelovanje u projektu Europske komisije ''EU cities adapt''  kojeg provodi DG CLIMA (Directorate-General for Climate Action - Glavna uprava za klimatska djelovanja Europske komisije) u koordinaciji s AEA Technology plc (vodeća svjetska konzultantska kuća za energiju i klimatske promjene, Velika Britanija) i ICLEI Europskim sekretarijatom (Local Governments for Sustainability – Lokalne uprave za održivost) u partnerstvu s Arcadis-om (međunarodna kompanija za pružanje konzultantskih usluga, usluga projektiranja, inženjeringa i menadžmenta u područjima infrastrukture, vode, okoliša i zgradarstva, Nizozemska), Sveučilištem u Manchesteru (Velika Britanija), Adelphi research (vodeća savjetodavna grupa za analizu politike i strategije savjetovanja, Njemačka) i Alexander Ballard Ltd (strateško savjetovanje o klimatskim promjenama i drugim aspektima izazova održivosti okoliša, Velika Britanija).

Ova nova inicijativa u trajanju od 1 i pol godine ima za cilj osigurati jačanje kapaciteta i pomoć europskim gradovima u razvoju i provedbi strategije prilagodbe klimatskim promjenama, povezati gradove sa sličnim problemima vezanim za klimatske promjene te pružiti potporu (edukacije, razmjena iskustava i sl.) za izradu strategije prilagodbe na takve promjene, kao krajnjeg cilja.

Projekt će uključiti sljedeće aktivnosti:

—        proširenje baze podataka o mogućim utjecajima klimatskih promjena s kojima se suočavaju gradovi i njihovoj sposobnosti da im se prilagode,

—        uključenje gradova diljem Europe,

—        podizanje razine svijesti širom Europe o značaju pripreme za klimatske promjene u gradovima,

—        jačanje kapaciteta za odabrane gradove, razmjenu znanja i dobrih praksi  među gradovima te dijeljenje naučenih lekcija, uključujući alate razvijene tijekom projekta i smjernice za gradove u prilagodbi.

Iz dugoročne perspektive, cilj je kontinuirana prilagodba na klimatske promjene u europskim gradovima podizanjem svijesti o značaju pripreme za klimatske promjene, omogućiti razmjenu znanja i dobrih praksi te razvoj alata i smjernica za prilagodbu gradova.

Projekt će završiti završnom konferencijom u svibnju/lipnju 2013. godine gdje će se svi gradovi prezentirati i promovirati te predstaviti rezultate svog rada. Zadar je dio podgrupe mediteranskih obalnih gradova zajedno s Barcelonom, Rotterdamom, Almadom, Burgasom, Anconom i Gibraltarom.

Grad Zadar će imati koristi od opsežnog paketa jačanja ljudskih kapaciteta koji će mu omogućiti sudjelovanje u ekskluzivnom programu obuke provođenom od strane stručnih ''trenera'' i gradova koji su napredovali u procesu prilagodbe. Program obuke u sklopu Projekta obuhvatit će webinare, radionice, posjete ranjivih područja u gradovima, posjete ''trenera'' i razmjene iskustava s gradovima koji su napredovali u procesu prilagodbe, zatim pristup webportalu s alatima, vodičima i referentnoj knjižnici, kao i interaktivni kontakt članova na forumu, a trajat će do lipnja 2013. godine odnosno do završetka Projekta. Svi troškovi će biti plaćeni od strane EU.

 

Više o projektu možete doznati na sljedećoj web stranici: http://eucities-adapt.eu/cms/