Grad Zadar je odabran za sudjelovanje u projektu Europske komisije ''EU cities adapt''
Grad Zadar je odabran za sudjelovanje u projektu Europske komisije ''EU cities adapt''

Grad Zadar je jedan od 21 gradova diljem Europe koji je odabran za sudjelovanje u novom projektu EK kojeg provodi DG CLIMA (Directorate-General for Climate Action - Glavna uprava za klimatska djelovanja Europske komisije). Ova nova inicijativa u trajanju od 1 i pol godine ima za cilj osigurati jačanje kapaciteta i pomoć europskim gradovima u razvoju i provedbi strategije prilagodbe klimatskim promjenama, povezati gradove sa sličnim problemima vezanim za klimatske promjene te pružiti potporu (edukacije, razmjena iskustava i sl.) za izradu strategije prilagodbe na takve promjene, kao krajnjeg cilja.

Iz dugoročne perspektive, cilj je kontinuirana prilagodba na klimatske promjene u europskim gradovima podizanjem svijesti o značaju pripreme za klimatske promjene, omogućiti razmjenu znanja i dobrih praksi te razvoj alata i smjernica za prilagodbu gradova.

Trenutno je u tijeku program obuke u sklopu projekta u trajanju od osam mjeseci. Projekt će završiti završnom konferencijom u svibnju/lipnju 2013. godine gdje će se svi gradovi prezentirati i promovirati te predstaviti rezultate svog rada. Zadar je dio podgrupe mediteranskih obalnih gradova zajedno s Barcelonom, Rotterdamom, Almadom, Burgasom, Anconom i Gibraltarom. U tu svrhu održana je krajem listopada i prva Radionica u Rotterdamu u Nizozemskoj, a Grad Zadar osnovao je i Radnu skupinu za prilagodbu.

U periodu od 4.-6. prosinca 2012. godine Grad Zadar je u sklopu sudjelovanja u projektu posjetila gđa Nikki Kent iz vodeće svjetske konzultantske tvrtke Ricardo-AEA Environment & Technology iz Velike Britanije. Gđa Nikki Kent će uz Gibraltar biti ''trener'' i Gradu Zadru u provedbi procesa prilagodbe. S tim u vezi, gdin Darko Kasap, zamjenik gradonačelnika i gdin Matko Segarić, pročelnik UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša pozdravili su gđu Kent i zaželjeli joj dobrodošlicu nakon čega im je predstavljen projekt. Potom su članovi Radne skupine za prilagodbu sudjelovali na trodnevnoj radionici.

Glavni ciljevi radionice su:

 - Uvođenje u projekt i obuka određenih ciljnih skupina/dionika
 - Pregled/procjena stanja u gradu Zadru
 - Prikupljanje podataka
 - Identifikacija potreba za znanjem
 - Upravljanje razvojem lokalnog procesa prilagodbe
 - Obuka o novim elementima
 - Podizanje razine svijesti određenih ciljnih skupina/dionika
 - Strateška rasprava i planiranje s lokalnim koordinatorom/Radnom skupinom za prilagodbu
 - Planiranje sljedećih koraka

Grad Zadar će imati koristi od opsežnog paketa jačanja ljudskih kapaciteta koji će mu omogućiti sudjelovanje u ekskluzivnom programu obukeprovođenom od strane stručnih trenera i gradova koji su napredovali u procesu prilagodbe. Obuka će obuhvatiti webinare, radionice, posjete ranjivih područja u gradovima, posjete ''trenera'' i razmjene iskustava s gradovima koji su napredovali u procesu prilagodbe, zatim pristup webportalu salatima, vodičima i referentnoj knjižnici, kao i interaktivni kontakt članova na forumuSvi troškovi će biti plaćeni od strane EU.

Više o projektu i završnoj konferenciji može se doznati na web stranicama projekta Europske komisije te ICLEI (Local Governments for Sustainability – Lokalne uprave za održivost).