VIDEO: Zero Carbon Cities
VIDEO: Zero Carbon Cities
Rezultati projekta Zero Carbon Cities

Zero Carbon Cities projekt je sufinanciran iz EU programa URBACT u okviru kojeg je mreža od 7 EU gradova uspostavila znanstveno utemeljene ciljeve smanjenja ugljika, politike i akcijske planove, uključujući upravljanje i izgradnju kapaciteta.

Ovi akcijski planovi omogućit će im da doprinesu uspješnoj provedbi Pariškog sporazuma i strateške vizije EU-a za ugljičnu neutralnost do 2050. godine.

Osim Grada Zadra partneri na projektu su još gradovi Manchester, Bistrita, Frankfurt, Modena, Tartu i Vilvoorde. Koordinator projekta je Grad Manchester.

U okviru projekta Grad Zadar postavio je uređaj za mjerenje kakvoće zraka, izradio je Integrirani akcijski plan smanjenja ugljika i ugljični proračun sa scenarijem postizanja ugljične neutralnosti, a osnovao je i Urbanu lokalnu grupu ključnih dionika.

Više o projektu i aktivnostima Grada Zadra saznajte u videu kojeg donosimo.