Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 9/20

17. srpnja 2020.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Odluka o razrješenju prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra
 2. 1 Odluka o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra
 3. 2 Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu
 4. 100 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja te strukturi viška prihoda u 2019. godini
 5. 102 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2019. godinu
 6. 112 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu
 7. 115 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2019. godinu
 8. 117 Odluka o usvajanju Plana razvoja kulture Grada Zadra 2019. - 2026.
 9. 117 Odluka o prihvaćanju zaključivanja Ugovora o uređenju međusobnih odnosa između Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije u svezi izgradnje zgrade škole na Bokanjcu
 10. 118 Odluka o izmjeni Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra
 11. 119 Odluka o izmjeni Odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara Grada Zadra
 12. 120 Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 13. 121 Pravilnik o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra
 14. 124 Pravilnik o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra
 15. 129 Odluka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Zadar
 16. 130 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice Zadar

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 131 Izmjena Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra
 2. 132 Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje „HRVATSKOG OTOČNOG PROIZVODA“ s područja zadarskih otoka za 2020. godinu

Vezani dokumenti

2020_GLASNIK 9.pdf