Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 8/23

18. svibnja 2023.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Zadra u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 2. 3 Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Zadra
 3. 6 Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra
 4. 9 Odluka o reklamiranju na području Grada Zadra
 5. 21 Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu
 6. 21 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta
 7. 22 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Zadar
 8. 22 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Koncertnog ureda Zadar
 9. 23 Odluka o statusu nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi – Ulica R.F. Mihanovića
 10. 23 Odluka o dopuni Odluke o statusu nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi
 11. 24 Odluka o izmjenama Odluke o statusu nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi
 12. 24 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake kat. čest. 330/2 k.o. Zadar
 13. 25 Odluka o smještaju za roditelje djece koja se zbog težih oboljenja moraju liječiti izvan Zadra
 14. 26 Odluka o sufinanciranju troškova izvanškolskih aktivnosti djece čiji roditelji ostvaruju pravo na doplatak za djecu
 15. 28 Odluka o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta Zadar

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 28 Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Zadra za 2023. godinu
 2. 31 Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini na području grada Zadra
 3. 34 Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2023. godinu
 4. 38 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
 5. 39 Odluka o imenovanju Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zadar
 6. 39 Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2023.
 7. 48 Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra
 8. 50 Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka za prvo polugodište 2023. godine

Vezani dokumenti

2023 _ GLASNIK 8.pdf