Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 8/21

22. rujna 2021.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Odluka o razrješenju članova Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice Zadar
 2. 1 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice Zadar
 3. 2 Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zadra
 4. 3 Odluka o izboru članova Odbora za statut i poslovnik
 5. 4 Odluka o izboru članova Odbora za pritužbe i prijedloge građana
 6. 4 Odluka o izboru članova Odbora za programe razvoja otoka
 7. 5 Odluka o izboru članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo
 8. 5 Odluka o izboru članova Odbora za međugeneracijsku solidarnost
 9. 6 Odluka o izboru članova Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport
 10. 6 Odluka o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost
 11. 7 Odluka o izboru članova Odbora za proračun i financije
 12. 7 Odluka o izboru članova Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova područja te javnih ustanova i trgovačkih društva Grada Zadra
 13. 8 Odluka o izboru članova Odbora za poticanje i razvitak gospodarstva i gospodarenje gradskom imovinom
 14. 8 Odluka o izboru članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
 15. 9 Odluka o izboru članova Odbora za mladež
 16. 9 Odluka o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova
 17. 10 Odluka o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra
 18. 10 Odluka o izboru članova Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra
 19. 11 Odluka o izboru članova Odbora za nacionalne manjine

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 11 Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2021./2022. godini
 2. 13 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju zapovjednika, upravljačke skupine i svih pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zadra
 3. 14 Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Zadra i njihovih zamjenika

Vezani dokumenti

2021_GLASNIK 8[1].pdf