Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 7/21

10. kolovoza 2021.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja i strukturi viška prihoda u 2020. godini
 2. 3 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu
 3. 0 Odluka o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Inovativni Zadar d.o.o. za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. za potrebe provedbe projekta „Gradnje nove zgrade poduzetničkog inkubatora“
 4. 5 Odluka o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP)
 5. 5 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
 6. 7 Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar
 7. 7 Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka 3. Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“
 8. 8 Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja grada Zadra za razdoblje 2021-2027. godine
 9. 8 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Latica“
 10. 9 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2020. godinu
 11. 9 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2020. godinu

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 16 Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
 2. 17 Odluka o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Zadra
 3. 18 Odluka o imenovanju zapovjednika, upravljačke skupine i svih pripadnika Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zadra
 4. 19 Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu
 5. 24 Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra

Vezani dokumenti

Glasnik 07 - 2021.pdf