Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 7/19

21. lipnja 2019.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Odluka o razrješenju prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra
 2. 1 Odluka o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra
 3. 2 Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu
 4. 81 Odluka o raspodjeli i namjeni viška prihoda po Godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu
 5. 83 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu
 6. 90 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu
 7. 94 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2018. godinu
 8. 95 Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Zadar
 9. 95 Odluka o usvajanju Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija
 10. 96 Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada Zadra za razdoblje od 2013.- 2020. godine
 11. 97 Odluka o prijenosu prava vlasništva nad vatrogasnim vozilom s Grada Zadra na Javnu vatrogasnu postrojbu Zadar
 12. 98 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. zemlje broj 813/6 k.o. Zadar
 13. 98 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne glazbene kulturne ustanove „Koncertni ured Zadar“
 14. 99 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zadra
 15. 100 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Znanstvene knjižnice Zadar
 16. 100 Odluka o dopuni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru
 17. 101 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za statut i poslovnik
 18. 101 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za proračun i financije
 19. 102 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo
 20. 102 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
 21. 103 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, područja te javnih ustanova i trgovačkih društva Grada Zadra

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 104 Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Zadra za 2019. godinu
 2. 105 Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“s područja zadarskih otoka za 2019. godinu

Vezani dokumenti

2019_GLASNIK - 7.pdf