Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 4/19

8. travnja 2019.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar za 2018. godinu
 2. 1 Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa
 3. 8 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zadra u 2018. godini
 4. 16 Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2019. godini
 5. 17 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra
 6. 18 Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2019. godinu
 7. 20 Odluka o osnivanju Postrojbi civilne zaštite Grada Zadra
 8. 21 Zaključci o davanju suglasnosti na Statute Osnovnih škola kojih je osnivač Grad Zadar: Stanovi, K. Krstića, P. Preradovića, Š. K. Benje, Š. Budinića, Smiljevac, B. Kašića, Voštarnica, Zadarski otoci i Glazbene B. Bersa
 9. 26 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Zadar
 10. 26 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Zadar
 11. 27 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za pritužbe i prijedloge građana
 12. 28 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za međugeneracijsku solidarnost
 13. 28 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za nacionalne manjine
 14. 29 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za proračun i financije

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 29 Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra
 2. 31 Kolektivni ugovor za zaposlene u gradskoj upravi Grada Zadra

Vezani dokumenti

2019_GLASNIK - 4.pdf