Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/21

28. prosinca 2021.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Odluka o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2022. godinu
 2. 1 Odluka o privremenom umanjenju zakupnine javnih površina za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata, za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 30. ožujka 2022. godine
 3. 2 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
 4. 3 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2022. godinu
 5. 5 Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2023. godinu
 6. 6 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru
 7. 7 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Stambene zone Skročini II“
 8. 9 Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2021. godini
 9. 21 Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra za 2022. godinu
 10. 22 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. zemlje broj 2095/8 k.o. Zadar
 11. 23 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. zemlje broj 1750/8 k.o. Crno
 12. 23 Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi
 13. 24 Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra
 14. 25 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova
 15. 25 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo
 16. 26 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za pritužbe i prijedloge građana

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 27 Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2022. godinu

Vezani dokumenti

2021_GLASNIK 13.pdf