Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 13/20

3. studenog 2020.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo gospođi Mileni Dundov
 2. 1 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo posthumno stožernom generalu Hrvatske vojske gospodinu Janku Bobetku
 3. 2 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospođi prim.dr.sc. Sandri Bašić Kinda
 4. 2 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospodinu Saši Martinoviću
 5. 3 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospođi Maximiljani Barančić
 6. 3 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospodinu prof.dr.sc. Nenadu Šestanu
 7. 4 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospođi Jasminki Bašić
 8. 4 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra Učeničkoj zadruzi Maraška
 9. 5 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra gospodinu Klaudiju Krizmanu
 10. 5 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra Caritasu Zadarske nadbiskupije
 11. 6 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra posthumno gospodinu Vladislavu Tomčuku
 12. 6 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra Udruzi Kveštura
 13. 7 Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra (2015.-2019.)
 14. 7 Odluka o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra (2020.-2024.)
 15. 9 Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu
 16. 110 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2021. godinu
 17. 112 Zaključak o davanju odobrenja na Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Zadra za 2021. godinu
 18. 112 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku cestu
 19. 116 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Zadar
 20. 116 Odluka o dopuni Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2020. godini
 21. 117 Odluka o radu Gradskog vijeća Grada Zadra za vrijeme proglašenja epidemije zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
 22. 118 Odluka o premještanju spomen obilježja posvećenog osnivanju prve ćelije KPJ-a u Zadru

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 118 Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 2. 119 Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 3. 120 Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2020. godinu

Vezani dokumenti

2020_GLASNIK 13.pdf